2012 09 18:
Infrastruktur i Bräcke

Pressmeddelande från regeringen
2012 09 24:
Regeringen


Bräcke fiber:

 

Länkar till övriga medlemmar:
Sundsjö fiber
Revsund fiber
Rissnabygdens fiber
Pilgrimstads byförening

Ny Säffle-länk
Kontakta styrelsen

 

Fiber i Gimdalen!?
Är det möjligt!?

2012 08 16:
Ja vi har nu kommit så långt att vi har skakat hand med byNet.
Detta innebär att vi skall snarast bilda en ekonomisk förening och se till att vi får så många medlemmar som möjligt.

Det blir en avgift på 200:-, och man riskerar 100:-, så någon stor förlust blir det inte om man vill dra sig ur.

Vi har ca 80 hushåll inkl fritidsboende i byn och 65% är för närvarande positivt inställda till fiber. Det har visat sig att fler kommer att vilja gå med efter hand och det är helt OK.

Vi kommer att få en första kostnads kalkyl utifrån de intresse som ligger fast nu innan vi bildat föreningen, för att vi ska få ett hum om kostnadsnivå.
Vi vet i dag att det är mycket troligt, att vi som väljer ett grundutbud(Telia ev.) via fiber får Internet, Telefon och TV, till en lägre kostnad än vi har för det samma nu!
Det fina med det hela är att byNet fakturerar inte oss något före vi sätter spaden i jorden, och då vet vi om vi fått pengar till projektet.

Vi har i arbetet med Fiber i Gimdalen ett gott samarbete med:
Birger Mangs Bräcke kommun
Per Sundin Konsult via Leader
Hasse Eriksson byNet

2012 08 28:
Har under dagen fått en första kalkyl, från byNet/Hasse Eriksson.
Ser bra ut med tanke på att det är "första" steget.
Kalkylen ligger under det pris som spekulerats tidigare, så nu gäller det att samla medlemmar i föreningen snarast efter besked om bolagsbildningen kommit.
Ansökan till länsstyrelsen kommer med stor säkerhet att vara inlämnad innan den 15/9,

2012 08 30:
Registreringsbeviset har anlänt från Bolagsverket med registrerings datum 2012 08 30. Föreningens namn:
Gimdalen fiber ekonomisk förening.

2012 09 11:
Har tillbringat dagen på folkets hus i Bräcke med en kurs: Att göra ansökan på länsstyrelsen.Revsund, Rissna, Ragunda, Hotagen,Pilgrimsta och Gimdalen var representerade. Sven-Ålke Draxten och Birger Mangs medverkade under delar av dagen och Per Sundin ledde det hela.
Syftet var att formulera ansökan till länsstyrelsen som skall vara inlämnad 15/9.
Har även under dagen ordnat med banken så att vi kan börja arbetet med att samla medlemmar i föreningen.

2012 09 13:
Ansökan om stöd lämnades in på Länsstyrelsen

2012 09 23:
Nu är föreningen bildad och vi har klart med bankkonto med giro. Så nu kan vi börja ta in medlemsavgifter. Vi kommer att skicka ut brev till alla som inte har lämnat in e-post adress. Kommer även att läggas in på hemsidan, inom de närmaste dagarna.

2012 11 04:
Möte om bildande av Bräcke fiber.
Beslut togs att den ideella föreningen bildas och att interimstyresen skall ha ett möte, förslag gavs för tid. Ordf. Erik Magnusson tar ställning till förslaget och kallar till mötet.

2012 12 03:
Styrelsemöte hos orf. där vi gick igenom vad som hänt sedan sist. Viktigaste punkten var naturligtvis den, att vi har blivit beviljade bidrag från länsstyrelsen.
Dags att gå vidare med nästa steg.
Hantering av bidrag samt förskottsförfarande var också på tapeten.Eftersom vi ska betala var 14 dag, så måste vi ta reda på hur vi kan få förskottsutbetalat för att hänga med i betalningsfrekvensen.

Nyhem: eftersom vi börjat få in medlemmar från Nyhem så föreslås att Nyhem bildar en arbetsgrupp för sina lokala arbetsuppgifter. Föreslås även att de representeras i styrelsen.

Frågor från detta möte, tas upp på Bräcke fibers nästa möte som är den 11/12 2012.

2012 12 17:
Möte hos Kent angående Gimdalen fiber och nyrekrytering av medlemmar i Nyhem
Två representanter medverkade i kvällens möte, Marcus Andersson och Sten-Erik Hedberg.

Beslutades att Macus och Stempa tar itag med Nyhemsborna så fort det går, samt förhoppning på att kommunen Liv och Birger informerar där snarast tillsammmans med Pär Sundin.

Ett föslagsvis stoppdatum för jobbet mitten Feb.
Förhoppningsvis kommer många att hoppa på tåget inom rimlig tid för att kunna göra beräkningar på kostnad för jobbet samt att kunna fastställa storlek på INSATS (insats i föreningen är den ungefärliga kostnad för dragning av fiber och som ska inbetalas till föreningen i förskott för att få fiber dragen till sitt hus)

2013 03 12:
Etfer ett långt uppehåll har vi tagit tag i ett antal tunga poster att jobba med. Det gäller Gimdals Fiber likväl som Bräcke Fiber.

Det har I Bräcke Fiber tagits många kontakter med olika aktörer på marknaden, och i vissa fall också förhandlas en del. Men inga konkreta beslut har ännu tagits.Utbildning för upphandlingsregler (LOU) har genomförts.

I Gimdalen har vi jobbat miljökonsekvensbeskrivning och kartor för markering av fornminnesmärkning som skall in till länsstyrelsen.
Har även börjat formulera anslutningsavtal,
korrigerat karta för grävning samt tagit fram markägar avtal till den mark vi måste gå över för att kunna ansluta.
Vi har haft möte med en ny medarbetare på ByNet, (Jonas Kriström) Där vi fått bättre möjlighet att jobba på nära håll, han bor i Sörbygden. Korrigeringar samt tekniska frågeställningar blir enklare då.

Det har jobbats hårt med hur alla bestämmelser runt upphandling och moms-frågan gällande vår förening är. Där har vi dessvärre inte lyckats klara ut vad som gäller ännu, men hoppas på svar snart.

2013 06 25:
Nu har vi kommit så långt att det är möjligt, om vi har turen med oss, att kunna starta med förläggningen av rör i början på augusti, OM! avtalen med Skanova och Telia går i lås och att vi får medlemmarna att betala in avgiften i tid.

Vi har idag 8st inbetalda insatser(9250:-) 3st extra anslutningar 3750:- (inkl moms). Vi har 19 st påskrivna avtal.

Vi har fått in svar på entrepenörs-offert av 9 st har vi fått 2 svar. Vi kommer att anta en runt den 15/7 då allt skall vara klart med medlemsinbetalning, offert för system osv..

I och med offerttid för entrepenörerna gått ut kommer vi inte att tillåta nya medlemmar som inte bor efter/intill sträckningen.

2013 07 03:
Nu har vi kommit upp till 31 avtal, 25 inbetalda (4 st ej avtal ännu), insatser(9250:-) 3st extra anslutningar.
Den 8/7 har vi en träff på Kullagården med zon-ansvariga.
området är uppdelat i 11zoner.

Arbetet måste i rask takt organiseras för att vi ska kunna komma igång med grävning i början på augusti.

Fiber i Gimdalen börjar se möjligt ut!

2013 07 29:
Nu har tiden för nya anslutningar gått ut. Vi har idag 70 medlemmar varav 69 som skrivit avtal och erlagt avgift för sin anslutning.
De flesta zon-ansvariga har käppat fiberdragningen och vår entrepenör har börjat flytta hit sin utrustning. Förberedelse för grävning/plöjning på måndag den 5/8 13.

Det innebär att en preliminär avslutning på grävning och en start på blåsning av fiber borde vara i mitten oktober med nån veckas variation.

2013 11 18:
Efter långt stillestånd på sidan kommer en slutspurtsinfo.
Vi har klart med avtal med Telia om utbudet i vår fiber.
Vi ligger i slutfas med avtal angående underhåll och skötsel för vårt nät. Vi kommer även att kunna använda fibern (del av) den 27/11 när vi har ett program på Kullagården, med besök från Näringsdepartementet, Länsstyrelsen, Post & Tele-Styrelsen och Bredbandsforum.
Trots att allting verkar falla på plats kommer mycket fortsatt arbete att erfodras av föreningen.

2013 11 27:
Invigning av fiber i Gimdalen!
Härlig stämmning när eminenta personer samlades för invigningen.
Här ventilerades problem som dykt upp under resans gång. Vad som ev kan göras lättsammare för framtida fiberförenigar.

Vi har sett exempel på hur det fungerar med fiber i Gimdalen(film).
Vi kommer att ha fullt utbyggt efter jul, när den rätta utrustningen levereras till Nyhem och monteras in i Telias kur.
Svetsning av fiber fortgår. utrustningen från Telia har anlänt och zoncheferna har ansvar att fördela ut utrustningen till medlemmarna.

Fredag 29 kommer föreningen att fira med en fest för medlemmarna............

2014 02 06:
Nu närmar det sig att nätet fungerar. Tyvärr är inte informationen tydlig om hur medlemmarna ska bete sig under tiden för inkoppling.
Vi måste ta kontakt med Telia och gå igenom vad som fungerar och inte, för att efterkommande föreningar skall få en smidigare infogning av den nya tekniken.
Vi skulle varit inkopplade 23/1 enligt den faktura vi fått, men fortfarande finns flera som inte är uppkopplade på vre sig Tv, Tel eller bredband.
Supporten går ut med en massa olika uppgifter till medlemmarna (ex vi har inget avtal.Måste gå igenom kreditprövning, förseningar med olika datum.) Ostrukturerat på telia må jag säga!
Jag hoppas Nina kommer tillbaka snart så det blir ordning på Telia igen.
För de som är uppkopplade fungerar allt jättebra!

2014 06 04:
Efter ett och annat inkörningsproblem, verkar fiberanslutningarna fungera rätt bra! Fortfarande finns det en och annan åretruntboende som kopplat in sin utrustning. Så det återstår att nivänta dessa innan vi ser att det är helt ok.
Intressant karta i Bräcke-tidningen med Gimdalen i centrum som första uppkopplade område.

 

2014 12 14:
Efter mycket arbete och trasig utrustning och lite information på denna sida, så har vi nu nått till slutredovisning av projektet. redovisningen skall lämnas in till Länsstyrelsen under decembar månad.
Någon gång in på ny året skall besked om bigraget och utfall komma till vår kännedom. Vill bara meddela att vi i Gimdalen har nått ett skede som känns slutgiltigt i projektet, även om det finns efterdyningar. Vi väntar på att Skanova skall ge oss besked om när dom tar över och registrerar kablaget och tar över ansvaret för detsamma.

 

2015 01 21:
Nu är redovisningen inlämnad till länsstyrelsen för granskning, viket gjort att det tiil dags dato inramlat ett flertal förfågningar och kompleteringar som förvänats att vi lämnar in. Därmed sagt, att projektet inte är framme vid målsnöret ännu.
Återstår gör även hyresövertagandet av fibernätet, bollen ligger nu med Skanova, som förväntas ta ett steg i rätt riktning.
Känns lite nervöst att ha ett nergrävt fibernät som inte är registrerat på "Ledninskollen", under föreningens ansvar.

2015 03 23:
Vi har ännu inte fått klart med Skanova om deras ansvarsövertagande gällande underhåll och förvaltning av fibernätet. Detta skulle ha skett under februari månad, men tydligen fördröjts.

 

Länkar till andra sidor som kan ge svar på frågor och funderingar:
byNet
Fiber på Ornö
Överturingen bredband
Se gärna på en filmstump om Revsund
Skaka hand med byNet
Hasse föreslår dessa länkar:
Säffle
Årjäng

Styrelsen i föreningen:

Ordförande Vakant
Sekreterare Margit E Hallgren
Kassör Eugén Hallgren
Led. Sten-Erik Hedberg
Led. Sture Olsson
Suppleant Tonni Nääs
Suppleant Leif Persson

 Fiber

2013 11 18:
Antal medlemmar:

63st (73 ansl.)
(varav 14st i Nyhem)

Protokoll:
2012 06 12
2012 08 06
2012 08 22
2012 09 12
2012 09 17
2012 10 25
2012 12 03
2013 02 26
2013 02 27
2013 03 12
2013 03 08